สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

สำนักกิจการคดี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร ลิ้มทองเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการคดี

สำนักกิจการคดี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร ลิ้มทองเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการคดี