สำนักกิจการคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 025128138 โทรสาร : 025128139 Email : lad@coj.go.th

แจ้งเรื่องการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีนายประกันผิดสัญญาประกัน)


ระบบรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีนายประกันผิดสัญญาประกัน)   การรายงานยังคงรายงานตามปกติ โดยขณะนี้สำนักเทคโนฯ ผู้ดูแลระบบแจ้งว่า
อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดส่งคู่มือการใช้งาน ยูซเซอร์เนม และพาสเวิร์ดใหม่ ให้แต่ละศาล และคาดว่าน่าจะได้รับภายในอาทิตย์หน้า ส่วนการรายงานรอบเดือนมีนาคม สามารถส่งรายงานแบบเอกสารพร้อมสำเนาใบเสร็จมาก่อนได้ โดยในหนังสือนำส่งให้เรียนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม               ***********************************************


เอกสารแนบ